Головна | Реєстрація | Вхід | RSSНеділя, 16.Червня.2019, 03:48:09

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 26
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Кокаєв Едуард Асланович

Кокаєв Едуард Асланович
учитель захисту Вітчизни, інформатики, фізичної культури, І кваліфікаційна категорія.

"Учитель року "

Опис досвіду роботи

вчителя «Захисту Вітчизни»

Шахтарської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів

Кокаєва Едуарда Аслановича

Сьогодні, коли новітні наукові відкриття швидко знаходять застосування у військовій практиці, зростає значення підготовки молоді до захисту Вітчизни. Для цього, вчителю потрібно постійно підвищувати свій рівень знань та методику викладання предмета, займатися самоосвітою. Допризовна підготовка проводиться на основі Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та Положення про допризовну підготовку і є складовою частиною підготовки юнаків допризовного і призовного віку до військової служби. Вона є обов'язковим державним предметом, включає в себе навчання та військово-патріотичне виховання молоді і передбачає: підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, підготовка учнів до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.  

Для вирішення цих завдань у моїй роботі склалася система, яка має цілеспрямований характер:

 -по-перше, учні оволодівають системою військових знань, здобувають навички та вміння в обсязі відповідної програми;

 -по-друге, у майбутніх захисників Вітчизни формуються почуття патріотизму, відповідальності за виконання військового обов'язку, дисциплінованість, моральні та військово-статутні норми поведінки, повага до військової спеціальності та інші якості;

 -по-третє, учні розвиваються розумово та фізично відповідно до вимог майбутньої військової діяльності та умов служби;

 -по-четверте, активізується  психологічне гартування молоді, виробляється внутрішня готовність до подолання труднощів, емоційно-вольова стійкість, позитивне ставлення до військової спеціальності та інші необхідні воїну якості.

Однією з головних вимог до керівництва допризовною підготовкою я  вважаю глибоко продумане планування навчально-виховного процесу. Організаційною формою навчання предмету є урок.

Урок – основна форма навчання в школі, і обов’язковий  для всіх  учнів. Кожний урок становить єдиний процес, в якому виконання усіх завдань здійснюється у взаємному зв’язку. В той же час, загальні закономірності побудови уроку допомагають ефективніше підготуватися до нього.

Однак, особливістю уроків з основ військової справи є їх військова тематика. Отже, урок є зовнішньою формою, яка містить внутрішні, специфічні для військової справи форми. Такими формами у системі військової підготовки виступають теоретичні і практичні заняття, які в свою чергу також поділяються на різні види форм.

 На уроках з предмету «Захист Вітчизни» я застосовую такі форми проведення занять: теоретичні, практичні, комплексні,  ігри на місцевості, контрольні.

Теоретичні заняття проводжу переважно у формі шкільної лекції із застосуванням комп’ютерних технологій, розповіді чи бесіди з використанням дидактичного матеріалу і технічних засобів навчання.

Практичні заняття передбачають формування навичок виконання прийомів, дій і нормативів з використанням зброї, приладів, спорядження, засобів інженерного обладнання та індивідуальних засобів захисту, нестандартного спортивного обладнання тощо, а також спеціальний психологічний тренінг.

Комплексні заняття я проводжу з метою закріплення і вдосконалення умінь і навичок необхідних учням, формування готовності юнаків до дій в екстремальних ситуаціях. Вони передбачають логічно послідовне виконання прийомів, дій, нормативів, завдань з різних розділів програми.

Гра на місцевості являє собою комплекс завдань, які виконуються в умовах тактичної обстановки, що вимагає від учнів напруження фізичних сил, моральної і психологічної стійкості для практичного застосування і перевірки знань і навичок, здобутими учнями на теоретичних і практичних заняттях.

Контрольні заняття я застосовую для визначення рівня знань і практичних навичок учнів з виставленням їм підсумкової оцінки.

У своїй роботі, з метою досягнення цілей навчання,  застосовую різні методи навчання. Це усне (словесне) навчання - при поданні нового матеріалу (розповідь, шкільна лекція, пояснення, бесіда).

Наочні методи є засобами практичної реалізації принципу наочності навчання. Основними наочними методами, що використовую, є мультимедійний показ прийомів та операцій, презентації, показ і демонстрація як ілюстративного так і предметного матеріалу.  Практичні методи я застосовую з метою формування в учнів умінь і навичок. Основні з них - інтерактивні вправи, тренування, змагання. Самостійна робота учнів - необхідний елемент навчального процесу. Без самостійної роботи неможливо розраховувати на глибоке і міцне засвоєння навчального матеріалу. Основне завдання    самостійної роботи - навчити учнів працювати з підручником. Тому безпосередньо на уроці я відвожу деякий час для роботи з підручником та іншим друкованим джерелом (статутом, порадником тощо). У сучасних умовах одним із актуальних завдань є підвищення ефективності навчального процесу. Тому, я застосовую такі ефективні методи, як інтерактивний, ситуативно-рольовий та проблемний метод, метод поетапного формування знань, вмінь та навичок, змагальний метод, вікторини і тематичні брейн-ринги, які найбільше відповідають особистісно зорієнтованому підходу до навчання. Основні типи уроків, які я застосовую у своїй роботі:

1.Уроки формування нових знань, на яких у формі лекції з застосуванням комп’ютерних технологій, розповіді, бесіди повідомляю теоретичні знання, роблю висновки та узагальнення. 

2.Уроки закріплення і вдосконалення знань, що проводяться у вигляді повторення навчального матеріалу або теми розділу. На них здійснюю закріплення вмінь і навичок зі стройової і вогневої підготовки, робота з приладами тощо.

3. Уроки формування вмінь і навичок проводяться на практичних заняттях з вогневої, тактичної і стройової підготовки, статутів ЗСУ , основ цивільного захисту, військово-медичної  підготовки де учні спочатку отримують знання, а потім на основі отриманих знань формують вміння і навички у стрільбі,  у виконанні стройових прийомів, у застосуванні індивідуальних засобів захисту та наданні першої медичної допомоги.

4. Уроки перевірки знань, вмінь і навичок, на яких провожу перевірку теоретичних знань і практичних навичок учнів за формою контрольного заняття.

5. Комбіновані уроки, які об'єднують декілька дидактичних завдань. На комбінованому уроці я об'єдную роботу по формуванню нових знань з удосконаленням і перевіркою засвоєння нового матеріалу, застосовуючи різні методи роботи:  інтерактивні (метод «Мозкового штурму», «Вільного мікрофону»,  «Навчаючи – учуся», «Займи позицію»,  «Вилучи зайве») інтерактивні вправи та ігри, брейн-ринги та вікторини,  змагання, різні види самостійної роботи, оцінюю результати роботи  учнів. На таких уроках досягаються найвищі показники в навчанні учнів з предмету «Захист Вітчизни». При написанні плану-конспекту і проведенні сучасного уроку звертаю увагу на використання різних форм і методів навчання та дотримання основних етапів уроку, які допомагають як найкраще реалізувати поставлену мету на даний урок.

Основні етапи уроку, які я використовую:

І.  Організаційний етап, який включає наявність чіткого плану уроку, підготовки учнів до активної роботи та організації  їхньої  уваги. Це шикування учнів, доповідь про прибуття класу на урок, привітання, перевірка наявності учнів та їх зовнішнього вигляду, тренування у виконанні стройових прийомів.

 ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. Перевіряю вивчення або виконання домашнього завдання учнями методами усного опитування, письмової роботи або найбільш розповсюдженим методом діагностичних тестів.  Метод діагностичних тестів,  який я більш частіше застосовую, дає можливість перевірити знання всіх учнів у обмежений час. Перевірка домашнього завдання сприяє актуалізації опорних знань та подальшої роботи на уроці. Мотивацію навчально-пізнавальної діяльності я провожу  методом постановки проблемних питань, створення проблемної ситуації, цитати,  короткої історії. Вона дає можливість сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Потім оголошую тему, мету уроку, педагогічні очікування, тобто те, що учні повинні досягти в результаті уроку, що від них очікує вчитель.

ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу. Засвоєння нових знань намагаюсь проводити в доступній, переконливій формі з застосуванням комп’ютерних технологій. Більшість уроків я провожу, як урок-презентацію, а уроки з тактичної підготовки моделюванням бойових дій із звуковими ефектами, медіа уроки. Під час інтерактивної вправи провожу інструктування, поділ на групи або розподіл за ролями, організовую практичну роботу учнів для самостійного вивчення матеріалу та досягнення поставлених цілей уроку, презентацію результатів виконаної вправи. Якщо провожу комбінований урок, то виділяю до 10 хвилин на: 

ІV. Закріплення нових знань і умінь. Цей етап провожу методом інтерактивної гри, методом рольової гри, методом практичної роботи в групах, методом вікторини або брейн-ринга, створенням нестандартної ситуації та її вирішення, методом «Мозкового штурму», «Вільного мікрофону»,  «Навчаючи – учуся»  на уроках зі стройової підготовки,                   тестуванням, змаганням.

V. Підведення підсумків уроку.  Роблю висновки про реалізацію поставлених на уроці завдань, висновки про наслідки успішності учнів та коментар  оцінок за відповіді, форми стимулювання отриманих знань учнями.

VІ. Рефлексія. Запитую учнів, що їм найбільше запам’яталось на уроці, що сподобалось, а що ні, що нового вони дізналися на уроці та де можуть застосувати отримані на уроці знання.

VІІ. Повідомляючи домашнє завдання, роз'ясняю, які розділи теми та яким способом треба вивчити самостійно, як краще організувати свою роботу. Заняття з предмета «Захист Вітчизни» мають свою специфіку, бо вони пов'язані зі зброєю, технікою, боєприпасами, технічними засобами навчання, з проведенням занять на місцевості. Тому безпека учнів під час занять забезпечується постійним, суворим і неухильним дотриманням вимог статутів, порадників, а також визначених заходів безпеки, які доводяться на кожному уроці.        

За останні роки у загальноосвітніх навчальних закладах області  комп’ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів.

Актуальним завданням вчителя в умовах розвитку сучасної системи освіти та широкого впровадження ІКТ в навчальний процес вважаю є розробка і впровадження медіа уроків, які підвищують ефективність засвоєння інформації до 65 %.   Із впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій навчальні заклади отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня. Якщо раніше інформацію з будь-якої теми, розділу учні отримували з різних каналів  ( підручник, посібник, на уроці, конспект уроку, засоби масової інформації  та інше), то на разі  цю роль виконують ІКТ. Отже, застосування комп’ютерних технологій підвищує рівень навчального процесу, вирішує проблеми часткової відсутності або заміни навчально-матеріальної бази, спеціальної та методичної літератури, дозволяє викладати предмет навіть особам, які не мають достатніх знань з військової тактики чи не мали змоги їх підтвердити військовим досвідом.  

Найважливішим психолого-педагогічним завданням вчителя є не штучне примушення учнів до вивчення військової справи, а вироблення інтересу до них. Використання різноманітних інтерактивних технологій в навчанні це лише спосіб створення атмосфери в класі, яка сприяє співпраці, розумінню у викладанні матеріалу, дає змогу реалізувати особистісно орієнтоване навчання.

 

 

Вхід на сайт
Кошик
Ваш кошик порожній
Пошук
Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz